Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410803 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Giá như - ID: 1410803
 IP & Posted by:  113.20.117.203 on July 10, 2017 at 1:22am
 Updated by:  April 21, 2018 at 5:25pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha nôi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Để thời gian Translate to English
 Free Time:  Đọc báo .. thích nấu ăn.. dạo phố với con gái Translate to English
 I Am:  Bình thường...giản dị..tôi rất ít vào trang này..tôi chỉ dùng viber..zalo( không chín sáu bốn bảy bảy bốn bốn ba không ) Translate to English
 Looking For:  Bình thường.chân thành. Muốn an phận.. Translate to English

Back | Send Email to Giá như (ID: 1410803)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.