Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410946 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ngochan - ID: 1410946
 IP & Posted by:  1.52.38.177 on July 11, 2017 at 4:35am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người có hoàn cảnh giống mình để chia sẻ những vui buồn Translate to English
 Free Time:  Xem phim , đọc sách va đi bộ Translate to English
 I Am:  Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ...có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước...cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược...lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau ...cùng bước cùng mòn kẻ trước người sau...cùng chiă xẻ sức người đời chà đạp ..dẩu vinh nhục không đi cùng kẻ khác ..số phận chiếc nầy phụ thuộc ở chiếc kia ... Translate to English
 Looking For:  Mong muốn có một người bạn thật sự là của mình như bai thơ " đôi dép " để có thể chia sẻ những vui buồn với khoảng thời gian còn lại không còn dài ..cảm ơn đã xem profile ..và xin đừng đùa giởn Translate to English

Back | Send Email to ngochan (ID: 1410946)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.