Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411046 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thảo My - ID: 1411046
 IP & Posted by:  1.53.25.202 on July 12, 2017 at 1:54am
 Updated by:  July 14, 2017 at 9:37pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Ráng sống tốt để đi hết quãng đời còn lại . Cố gắng kiếm việc làm tốt hơn để tự thương lấy mình Translate to English
 Free Time:  Lúc rảnh rổi hay ngồi nhỏ lại những nỗi buồn vui mà mình đã phải chịu dựng và trải qua như thế nào? Translate to English
 I Am:  Một người sống hay tự ti về bản thân và mỗi một ngày cố gắng sống dung hoà với xã hội này Translate to English
 Looking For:  Một người bạn hãy một người anh để lúc vui hay lúc buồn có người chịu chia sẽ cuộc sống này với mình. Lớn tuổi tí họ sẽ hiểu hơn vì họ là người đã sống và đã trải quá Translate to English

Back | Send Email to Thảo My (ID: 1411046)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.