Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411129 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khoảng trống - ID: 1411129
 IP & Posted by:  123.19.128.173 on July 13, 2017 at 4:22am
 Updated by:  August 16, 2017 at 2:32am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm công
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn nếu hợp kết hôn Translate to English
 Free Time:  Dạo biển,đi chùa,nghe nhạc,xem tivi Translate to English
 I Am:  Sẽ nói sau Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nam 45 tuổi trở lên,chân thành nghiêm túc,có ý định lập đình Translate to English

Back | Send Email to Khoảng trống (ID: 1411129)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.