Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411145 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DungLe - ID: 1411145
 IP & Posted by:  171.249.68.220 on July 13, 2017 at 11:45am
 Updated by:  April 7, 2019 at 4:38pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Occupation:  hair salon
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  hy vọng có thể tìm được một người tốt tìm hiểu nếu hợp có thể tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  du lịch, xem phim , coffee , shopping , di dạo Translate to English
 I Am:  tôi muốn bạn tự nhân xét sau khi chúng ta tìm hiểu Translate to English
 Looking For:  một người đàn ông tôt́ , chung thủy và trung thực .biết yêu thương va chăm sóc. có sự nghiệp , đủ khả năng lo lắng cho tôi . thật lòng yêu thương nhau và tiến xa hơn có thể là kết hôn ... cảm ơn đã quan tâm . chuć một ngày tốt lành . Translate to English

Back | Send Email to DungLe (ID: 1411145)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.