Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411301 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

0942970577 - ID: 1411301
 IP & Posted by:  14.230.91.178 on July 15, 2017 at 9:19pm
 Updated by:  January 15, 2018 at 8:51pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rạch gia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lam thue
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cầu mong cho tất cả mọi người luôn luôn hướng về điều thiện tránh điều dữ và làm nhung viec lanh ..... Translate to English
 Free Time:  ..... Translate to English
 I Am:  .... Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc...ai muốn kết bạn nói chuyện vu vơ thì xin đừng làm phiền mất thời gian .... Translate to English

Back | Send Email to 0942970577 (ID: 1411301)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.