Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411347 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dieu Anh - ID: 1411347
 IP & Posted by:  220.129.99.102 on July 16, 2017 at 7:17am
 Updated by:  November 24, 2017 at 9:25pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  4 Feet 9 Inches (145 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tao Yuan
 Zip:  886
 Country:  Taiwan
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn tìm một bạn trai người Việt có Đạo Thiên Chúa để kết hôn Translate to English
 Free Time:  xem ti vi , đi dạo ,nghe nhạc , làm việc nhà Translate to English
 I Am:  là người hiền lành, sống tình cảm hoà đồng với mọi người ,đã trãi qua một lần hôn nhân và đã ly hôn ,nên tôi rất trân trọng một tình cảm chân thành Translate to English
 Looking For:  tìm một người hiền lành ,chung thủy, yêu gia đình và có công việc ổn định Translate to English

Back | Send Email to Dieu Anh (ID: 1411347)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.