Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411504 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Thao - ID: 1411504
 IP & Posted by:  27.64.86.175 on July 18, 2017 at 3:47am
 Updated by:  September 24, 2017 at 8:59pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Y sĩ chuyên khoa nha
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn lâu dài Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , đi xem phim , đi dạo ,nấu ăn cho gia đình. Translate to English
 I Am:  Tôi là một người thẳng thắn, ghét sự gian dối, thật thà. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn vui tính hoà đồng biết yêu thương chăm sóc gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Minh Thao (ID: 1411504)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.