Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411756 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trâm - ID: 1411756
 IP & Posted by:  112.197.82.207 on July 21, 2017 at 7:23am
 Updated by:  August 19, 2017 at 8:23pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Giáo viên mầm no
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi dạo,mua sắm,... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ,hòa đồng,nghiêm túc trong các mối quan hệ Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc,tiềm kiếm một mối quan hệ lâu dài,công việc ổn định,biết suy nghĩ cho gia đình Translate to English

Back | Send Email to Trâm (ID: 1411756)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.