Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411789 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My Hien - ID: 1411789
 IP & Posted by:  116.109.55.196 on July 21, 2017 at 9:18pm
 Updated by:  September 18, 2017 at 9:01pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Lễ tân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, shopping, uống coffee,đi dạo ... Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng, đơn giản, độc lập tài chính, yêu gia đình, yeu quý động vật (chó, mèo) Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, độc lập tài chính, đàng hoàng, có mục đích sống, muốn xây dựng gia đình nhỏ. Translate to English

Back | Send Email to My Hien (ID: 1411789)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.