Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412232 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Đa - ID: 1412232
 IP & Posted by:  116.109.182.182 on July 26, 2017 at 8:27pm
 Updated by:  March 2, 2020 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  HCM
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên Ngân hàn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tiềm kiếm bạn bè nói chuyện , giao tiếp mở rộng khả năng tiếng Anh. Translate to English
 Free Time:  Đi làm và chơi game Translate to English
 I Am:  là người hài hước , thẳng thắn :D Translate to English
 Looking For:  người nước ngoài hoặc việt kiều để mở rộng khả năng giao tiếp. Translate to English

Back | Send Email to Linh Đa (ID: 1412232)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.