Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412240 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huong Duong - ID: 1412240
 IP & Posted by:  1.53.85.31 on July 26, 2017 at 9:18pm
 Updated by:  October 30, 2017 at 9:25pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  nguoi viet
 State/Province:  Indiana
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:   Lam Vuon
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu để hoàn thiện hơn.. Translate to English
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc , ăn uống và du lịch Translate to English
 I Am:  ui vẻ , chân thật .. thế thôi hihi Translate to English
 Looking For:  Trung thực...! Em không quan trọng về tuổi có chênh lệch nhau không. Vì bản thân em thích người lớn tuổi hơn! Không phải để chiều em mọi thứ mà là để em cảm thấy bình yên! Yêu một người trưởng thành để bản thân mình trưởng thành theo họ. Em thích điều đó...! Translate to English

Back | Send Email to Huong Duong (ID: 1412240)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.