Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412478 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ETimBanDoi - ID: 1412478
 IP & Posted by:  171.233.111.191 on July 29, 2017 at 2:38am
 Updated by:  May 22, 2018 at 10:02am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SAIGON
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:   XA^M THAM MY -UON TOC
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bạn trai sống ở nước ngoài , tình cảm nghiêm túc , khg uống ruouber nhieu Translate to English
 Free Time:  di chua le phat . tham gia tu thien , nau nhung mon thuan tuy vnam Translate to English
 I Am:  EM Thanh Thuy', la mot phu Nu cua gia dinh , dang yeu trong mat 1 nguoi, hinh em chup chung voi con gai Lon,O?sweden, va con gai nho o? sai gon, co chong song rieng , em song mot minh , Translate to English
 Looking For:  ĐÀN ÔNG SỐNG Ở nước ngoài , cung nhau gan bo cham soc nhau , hu' hi' , yeu doi Translate to English

Back | Send Email to ETimBanDoi (ID: 1412478)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.