Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412805 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Như Nguyễn - ID: 1412805
 IP & Posted by:  27.68.68.23 on August 1, 2017 at 8:06pm
 Updated by:  August 7, 2017 at 9:50pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Baria
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Dược sĩ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sớm ổn định lại cuoc song,hoàn thành mọi kê hoạch đã đặc ra. Translate to English
 Free Time:  Đọc báo...lướt web..mua sắm Translate to English
 I Am:  Trung thực,tự lập,nhạy cảm Translate to English
 Looking For:  Chững trạc,vui vẽ,biết quan tâm và chia sẽ Translate to English

Back | Send Email to Như Nguyễn (ID: 1412805)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.