Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412875 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cẩm lai - ID: 1412875
 IP & Posted by:  113.163.136.86 on August 2, 2017 at 6:39pm
 Updated by:  December 27, 2017 at 9:17pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình phước
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng cho công việc hiện tại Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đọc tin tức, cf cùng bạn be Translate to English
 I Am:  khó tính, khó gần..khó nói chuyện.. Đã là bạn thì sẽ khác..:)) Translate to English
 Looking For:  Hi vọng sẽ tìm được một người hợp với mình.. Có thể chia sẽ, tâm sự mọi buồn vui trong cuộc sống!mình thích những người bn bằng tuổi mình..nhu vậy sẽ hợp và dễ nói chuyện hơn Translate to English

Back | Send Email to Cẩm lai (ID: 1412875)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.