Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412883 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Ban - ID: 1412883
 IP & Posted by:  172.11.135.185 on August 2, 2017 at 7:39pm
 Updated by:  August 3, 2017 at 10:03pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn, tìm hiểu lập gia đình. Translate to English
 Free Time:  Làm những gì mình cảm thấy làm được khi rãnh. Translate to English
 I Am:  Tôi đơn giản, bình dân. Tôi không uống rượu bia, và không cờ bạc. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn, tìm hiểu để lập gia đình ( không tìm bạn ( nam giới ) nhỏ tuổi hơn ). Liên lạc với tôi qua địa chỉ: tayan202 a móc gia hu chấm cơm Translate to English

Back | Send Email to Tim Ban (ID: 1412883)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.