Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412930 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thao Nguyen85 - ID: 1412930
 IP & Posted by:  183.81.48.8 on August 3, 2017 at 3:18am
 Updated by:  August 28, 2017 at 10:03pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói lời yêu thương nhiều hay ít,cái quan trọng trong lời yêu thương đó có bao nhiêu tình cảm là thật??? Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, du lịch! Translate to English
 I Am:  Một khoảng trống cần được lấp dầy.... Translate to English
 Looking For:  Có duyên sẽ gặp,có nợ sẽ tìm,đủ yêu thương ta sẽ bên nhau! Translate to English

Back | Send Email to Thao Nguyen85 (ID: 1412930)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.