Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413148 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mùa Đông Cô - ID: 1413148
 IP & Posted by:  71.237.64.207 on August 5, 2017 at 4:39pm
 Updated by:  August 7, 2017 at 2:41am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Colorado
 State/Province:  Colorado
 Zip:  12345
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống vui vẽ,hạnh phúc,đi du lịch ..! Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc cây kiễng và thú cưng! Translate to English
 I Am:  Tôi là một người dễ gần ,hoà đồng với tất cả mọi người ,vui tính,có chút hài hước,sống chân thật ghét giả dối! Translate to English
 Looking For:  Chân thật,mạnh mẽ,vui vẽ,dễ gần,hoà đồng,có chút hài hước giống tôi! Translate to English

Back | Send Email to Mùa Đông Cô (ID: 1413148)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.