Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413461 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Uyên - ID: 1413461
 IP & Posted by:  14.233.37.184 on August 9, 2017 at 7:05am
 Updated by:  September 13, 2019 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Hlv yoga
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hạnh phúc là hành trình không phải là đích đến Translate to English
 Free Time:  Cafe với bạn bè,vui chơi với gia đình,giải trí lành mạnh Translate to English
 I Am:  Nóng tính,ghét sự lừa dối Translate to English
 Looking For:  đủ duyên mọi thứ tự nhiên đến Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Uyên (ID: 1413461)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.