Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413691 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÌM CHÂN TÌNH - ID: 1413691
 IP & Posted by:  113.170.158.158 on August 12, 2017 at 3:22am
 Updated by:  April 3, 2020 at 5:13pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  giao vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn toàn tâm toàn ỹ yêu thương một người và xây dựng gia đình ( mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ) Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,dọn dẹp nhà cửa, đọc tin tức,du lịch... Translate to English
 I Am:  sống hướng nội , trọng tình cảm, thẳng thắn và yêu cuộc sống gia đình,yêu trẻ con.. Translate to English
 Looking For:  Mong tìm được một tấm chân tình và nghiêm túc trong tình cảm ( tuổi từ 44 đến 54). Chỉ mong đừng đùa giỡn để làm tổn thương và mất thời gian của nhau. Translate to English

Back | Send Email to TÌM CHÂN TÌNH (ID: 1413691)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.