Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413815 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yen - ID: 1413815
 IP & Posted by:  171.255.149.112 on August 13, 2017 at 10:24pm
 Updated by:  August 15, 2017 at 1:55am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Tp hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm việc tại siê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người bạn trai đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc cùng coffe, đi đâu đó Translate to English
 I Am:  Tiếp xúc thì mọi người tự có nhận xét Translate to English
 Looking For:  Cao hơn tôi, tâm lý một chút ... Translate to English

Back | Send Email to Yen (ID: 1413815)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.