Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413857 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lily Tran - ID: 1413857
 IP & Posted by:  27.2.33.136 on August 14, 2017 at 8:38am
 Updated by:  August 15, 2017 at 3:05am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Châu Đốc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nghệ Thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành công việc , việc học thật tốt , có một cuộc sống vui vẻ , hạnh phúc cùng chồng.. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , dạo phố , xem phim, coffee , mua sắm , du lịch,.. Translate to English
 I Am:  Một người hoà đồng , vui vẻ. thích giúp đở mọi người trong cuộc sống , dễ thương hihi.. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn hợp tính có thể tiến đến hôn nhân , có công việc ổn định , vui vẻ , hoà đồng. , no play game , no drama.. Translate to English

Back | Send Email to Lily Tran (ID: 1413857)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.