Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414216 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trà My - ID: 1414216
 IP & Posted by:  113.20.100.15 on August 18, 2017 at 2:53am
 Updated by:  August 6, 2018 at 2:28am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hải Phòng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  vui vẻ bình an và hạnh phúc bên gia đình. Translate to English
 Free Time:  Làm tất cả những gì mình thích Translate to English
 I Am:  cá tính , hay cười , lắng nghe chia sẻ,thuộc tuýp người sống hướng nội Translate to English
 Looking For:  Ai có ý định tiến đến hôn nhân thật sự thì hãy mail cho tôi, Tôi k rảnh để nt qua lại chỉ để 888 Translate to English

Back | Send Email to Trà My (ID: 1414216)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.