Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414342 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mikie Trúc - ID: 1414342
 IP & Posted by:  222.254.239.192 on August 19, 2017 at 7:42pm
 Updated by:  August 23, 2017 at 1:09am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà rịa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  :) Translate to English
 Free Time:  Facebook, cafe, đi dạo cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui tính, thật thà, dễ gần. Mong được làm qen với mọi người :) :) :) Translate to English
 Looking For:  Mong muốn tìm đc ng đàn ông tốt, trưởng thành, công việc ổn định, dành thời gian nhiều cho đối phương. Nói chung có được 1 tình yêu đúng nghĩa. Translate to English

Back | Send Email to Mikie Trúc (ID: 1414342)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.