Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414392 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hanh - ID: 1414392
 IP & Posted by:  146.88.194.132 on August 20, 2017 at 1:16pm
 Updated by:  August 20, 2017 at 8:46pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Orange groove
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi chỉ muốn thành công đó là mục tiêu của tôi Translate to English
 Free Time:  Tôi làm bất cứ điều gì vui vẻ có thể hihihihi Translate to English
 I Am:  Tôi là chính mình để biết tôi và tôi sẽ cởi mở hơn. Địa chỉ email tại hhanh24@yahoo.com Translate to English
 Looking For:  Kiểu người, trung thành, trung thành và rất nghiêm túc với trái tim tốt Translate to English

Back | Send Email to Hanh (ID: 1414392)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.