Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414566 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Dung - ID: 1414566
 IP & Posted by:  171.250.181.104 on August 21, 2017 at 11:59pm
 Updated by:  September 4, 2017 at 7:54pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kỷ thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn đi nhanh hãy đi 1 mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau... có ai muốn đi cùng mình đến cuối con đường ko? Translate to English
 Free Time:  du lịch, nghe nhac, làm đẹp và nấu vài món ăn mình yêu thích Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, thẳng thắng và cứ bình tĩnh sống thôi... Translate to English
 Looking For:  Chân thành, đồng cảm, va la 1 chổ dựa ấm áp về mọi mặt... Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Dung (ID: 1414566)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.