Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414589 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Hậu - ID: 1414589
 IP & Posted by:  115.73.128.14 on August 22, 2017 at 8:14am
 Updated by:  August 22, 2017 at 9:54pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Photo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  TÌm người hợp ý mình để làm bạn lâu dài...Yêu nghệ thuật như mình ^^ đơn giản vậy thôi Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, chơi game, học hỏi nghiên cứu nghệ thuật Translate to English
 I Am:  Thẳng tính, vui vẻ, tâm lý, zalo mình là không chin ba 3 7 mot 3 4 baba Translate to English
 Looking For:  Lịch sự, có thu nhập ổn định, dễ chịu ^^ Translate to English

Back | Send Email to Minh Hậu (ID: 1414589)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.