Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414753 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Phúc - ID: 1414753
 IP & Posted by:  171.226.153.199 on August 24, 2017 at 3:16am
 Updated by:  October 14, 2017 at 7:20am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu Dài : kết hôn - Mục tiêu Ngắn: yêu nhau Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,xem gameshow Translate to English
 I Am:  Muốn dùng toàn bộ tình cảm của mình để yêu một lần thật sự Translate to English
 Looking For:  Một người thật sự chân thành Translate to English

Back | Send Email to Hồng Phúc (ID: 1414753)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.