Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414795 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

khanh nhung - ID: 1414795
 IP & Posted by:  66.249.82.141 on August 24, 2017 at 8:19pm
 Updated by:  August 25, 2017 at 1:41am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn nói chuyện hoặc tiến xa hơn nếu thích hợp Translate to English
 Free Time:  Uống cà phê hoặc xem phim.so dt của mình:o mot hai sáu tám năm năm 2421 Translate to English
 I Am:  Vui tính hoà đồng thích sự trung thực và giản dị Translate to English
 Looking For:  Là người có tính trung thực và ôn hoà biết sống vì người khác.. Translate to English

Back | Send Email to khanh nhung (ID: 1414795)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.