Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414811 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hiền - ID: 1414811
 IP & Posted by:  113.183.185.115 on August 24, 2017 at 11:48pm
 Updated by:  September 11, 2017 at 8:24pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm một mốii quan hệ lâu dài và hôn nhân Translate to English
 Free Time:  shopping , nghe nhạc , du lịch , nấu ăn Translate to English
 I Am:  Tôi là người ít nói sống nội tâm nhưng thẳng tính , ghét nói dối và nổi , hiện là một single mom cũng đi làm ổn định Translate to English
 Looking For:  chưng chạc , nghề nghiệp ổn định , có khả năng lo cho gia đình , và chấp nhận con riêng Id wechat lolemdalat Translate to English

Back | Send Email to Hiền (ID: 1414811)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.