Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414853 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quang X. Vuong - ID: 1414853
 IP & Posted by:  173.239.199.212 on August 25, 2017 at 8:59am
 Updated by:  August 25, 2017 at 9:33pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  95113
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Tôi mát mẻ, bình tĩnh và thu thập tốt. Tôi giống như một cuốn sách mở, bạn có thể tiếp cận với tôi và khám phá làm thế nào tôi có thể được tuyệt vời. Translate to English
 Looking For:  tôi muốn ai đó trung thực và ai đó muốn có một mối quan hệ lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Quang X. Vuong (ID: 1414853)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.