Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414969 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Binh Minh - ID: 1414969
 IP & Posted by:  113.184.165.216 on August 27, 2017 at 1:48am
 Updated by:  January 31, 2020 at 4:24pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vinh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn, nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân.zalo ko chín,bốn hai,bốn một,bảy một, sáu ko. Translate to English
 Free Time:  Xem phim ,nghe nhạc, lên mạng, cà phê bạn bè... Translate to English
 I Am:  Thật tình , thẳng thắn, không thích giã dối...LH vothanhlong_42@yahoo.có thêm vn nhe. Translate to English
 Looking For:  Thật tình, năng động,quí trọng những gì đã có... Translate to English

Back | Send Email to Binh Minh (ID: 1414969)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.