Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414999 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Meu phạm - ID: 1414999
 IP & Posted by:  42.115.140.14 on August 27, 2017 at 10:22am
 Updated by:  September 2, 2017 at 10:14am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nv bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống vui vẻ và thoải mái. Có thể tìm được người hợp ý, mối qhe nghiêm túc. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, chạy lòng vòng Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, năng động, hơi cá tính. Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, nghiêm túc, chung thuỷ Translate to English

Back | Send Email to Meu phạm (ID: 1414999)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.