Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415055 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khuong Duy - ID: 1415055
 IP & Posted by:  75.159.195.134 on August 27, 2017 at 11:56pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cal
 State/Province:  Alberta
 Zip:  5050
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Just keep walking forward... Hướng về phía trước... Translate to English
 Free Time:  Café với bạn bè, xem phim, nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  Bình thường, vui vẻ, hòa đồng và nghiêm túc trong tình cảm. Thích du lịch đó đây, thám hiểm thiên nhiên hoang giả, các sinh hoạt ngoài trời như trượt tuyết, đi bộ công viên quốc gia, cắm trại, câu cá... Translate to English
 Looking For:  Người bạn tương lai hiền, vui vẽ, dễ nhìn để cùng đồng hành trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Khuong Duy (ID: 1415055)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.