Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415116 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khoảng trống - ID: 1415116
 IP & Posted by:  58.187.170.174 on August 28, 2017 at 4:49pm
 Updated by:  September 21, 2017 at 4:28pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn nếu hợp kết hôn Translate to English
 Free Time:  Xem tivi,đi chùa,dạo biển Translate to English
 I Am:  Sẽ nói sau Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn 44 tuổi trở lên ,chân thành nghiêm túc có ý định lập gia dinh. Translate to English

Back | Send Email to Khoảng trống (ID: 1415116)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.