Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1415258 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 HonNgocVienDong - ID: 1415258
 IP và Ngày:  73.55.176.114 on August 30, 2017 at 1:31pm
 Sửa Chữa Ngày:  August 31, 2017 at 9:31pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  36
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Sài Gòn
 Tiểu Bang:  Texas
 Zip:  1975
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Thiên Chúa Giáo
 Học Vấn:  MA/MS/MBA
 Nghề Nghiệp:  Business Owner
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Không Biết Uống Rượu
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  Short:+/Long:* Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  +1 713 474 6039 Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  Thành thật sẽ đến với chân thành |Hình lượm trên Internet-Anh sẽ gởi hình thật và/hoặc "video call" nếu Em thật sự có thành ý muốn đến với Anh bằng tấm lòng chân thành| {Trước năm 1975, Hòn Ngọc Viễn Đông là tên gọi của Sài Gòn Thương} Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  Anh tìm sự chân thành và thủy chung viên mãn. Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến HonNgocVienDong (ID: 1415258)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.