Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415374 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ông pham - ID: 1415374
 IP & Posted by:  197.211.57.4 on August 31, 2017 at 8:05pm
 Updated by:  September 1, 2017 at 1:00am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  73038
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên chín
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Cuộc hôn nhân bền vững và thành công Translate to English
 Free Time:  Làm bất cứ điều gì có sẵn Translate to English
 I Am:  Trung thực, lắng nghe và đơn giản, Anh là người đàn ông tuyệt vời và đơn giản Translate to English
 Looking For:  Người phụ nữ sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Ông pham (ID: 1415374)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.