Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415418 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuong - ID: 1415418
 IP & Posted by:  27.78.105.204 on September 1, 2017 at 6:20am
 Updated by:  October 28, 2017 at 4:01pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sao
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chân thành hien thanh thật ..khong đua giỡn..vui vẻ .vị tha .. Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc lên mạng đọc tin tức liên lạc địa chỉ của p..dia chỉ:....phuong9509....@gmail....com Translate to English
 I Am:  Sống dơn giản.thật thà.tôn trọng tình bạn sẽ trả loi thư có hình co số hô sơ Translate to English
 Looking For:  Người thật thà. Tôn trọng tình bạn .có long yêu thương that lòng không giả dôi đùa giỡn vơi tinh cảm của người khác ..vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Phuong (ID: 1415418)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.