Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415471 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

❤DIỄM TRANG - ID: 1415471
 IP & Posted by:  116.102.7.130 on September 1, 2017 at 11:59pm
 Updated by:  September 5, 2017 at 12:35am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người thích hợp, kết hôn và sinh con Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, đa số thời gian chỉ đi làm rồi về nhà. Ít khi đi chơi, cũng k có nhiều bạn bè nên e chơi VS với hi vọng tìm được người hợp ý Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc muốn tìm 1 mối quan hệ,e k có thời gian để đùa giỡn nên hi vọng đừng ai đùa giỡn với e Translate to English
 Looking For:  Mục đích của mình là tìm người nghiêm túc để tiến đến hôn nhân. Nên những ai k cùng mục đích thì vui lòng đừng nhắn cho e. E k tìm bạn để tán gẫu Translate to English

Back | Send Email to ❤DIỄM TRANG (ID: 1415471)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.