Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415554 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gió Tây - ID: 1415554
 IP & Posted by:  24.130.4.216 on September 3, 2017 at 2:33am
 Updated by:  September 23, 2018 at 11:55am
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bay Area
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Technical
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bình yên để gió đưa em về. Bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình... Bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu. (Bình Yên, tác giả: Quốc Bảo) Translate to English
 Free Time:  Thiên nhiên activities, Guitar, Photography, Biking, Tennis, Fishing ... Translate to English
 I Am:  Trung Bình Translate to English
 Looking For:  Đầu tiên là bạn. Nếu cùng tần số, làm sao biết được duyên số??? Xin lổi không thể kết bạn với các bạn ở VN, vì xa quá. Translate to English

Back | Send Email to Gió Tây (ID: 1415554)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.