Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Minh - ID: 1415626
 IP & Posted by:  63.231.24.69 on September 4, 2017 at 2:06am
 Updated by:  September 23, 2017 at 9:04pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Kent
 State/Province:  Washington
 Zip:  98000
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn gái vài kết hôn , gia đình nhỏ là trên hết Translate to English
 Free Time:  Xem TV, làm việc nhà nếu có, đi câu cá... Translate to English
 I Am:  Hòa đồng vui vẽ tính tình cũng hơi xì tin một xíu Translate to English
 Looking For:  Người con gái biết an phận khi lập gia đình, biết nấu ăn thì càng tốt ko thì anh nấu cho ăn và từ từ học cũng được Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Minh (ID: 1415626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.