Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Minh - ID: 1415626
 IP & Posted by:  63.231.24.69 on September 4, 2017 at 2:06am
 Updated by:  October 14, 2017 at 11:33pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Kent
 State/Province:  Washington
 Zip:  98000
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn gái vài kết hôn , gia đình nhỏ là trên hết Translate to English
 Free Time:  Xem TV, làm việc nhà nếu có, đi câu cá... Translate to English
 I Am:  Hòa đồng vui vẽ tính tình cũng hơi xì tin một xíu Translate to English
 Looking For:  Người con gái biết an phận khi lập gia đình, biết nấu ăn thì càng tốt ko thì anh nấu cho ăn và từ từ . Giờ em ở nơi đấu? Anh đang chờ? Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Minh (ID: 1415626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.