Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415667 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Muối Lâm - ID: 1415667
 IP & Posted by:  99.225.138.24 on September 4, 2017 at 1:29pm
 Updated by:  January 11, 2018 at 4:05pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Toronto
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Làm nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm kiếm bạn để tâm sự Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, dọn dẹp, nghe thuyết pháp , đi shopping mall Translate to English
 I Am:  Là một người nhẹ nhàng, k nặng về hình thức bên ngoài, sống tình cảm, lo làm, biết tiết kiệm, lo lắng cho tương tai sau này và mình thích một cuộc sống gia đình . Mình bị tật một bên chân nên rất mặc cảm với cuộc sống này, cần lắm một người có thể hiểu, và cảm thông . Muốn được bầu bạn, tâm sự . Mong mọi người không đùa cợt. Đây là số phone mình nếu ai có nhã ý thật tình muốn làm quen ( sáu, bốn , bảy- tám, một, tám- bay, ba, bảy, tám ) Translate to English
 Looking For:  Không hút thuốc , uống rượu, chăm làm và đặc biệt hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình Translate to English

Back | Send Email to Muối Lâm (ID: 1415667)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.