Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415836 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mi - ID: 1415836
 IP & Posted by:  171.233.196.165 on September 6, 2017 at 11:33am
 Updated by:  September 7, 2017 at 9:35pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa yêu thương , để nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Translate to English
 Free Time:   Xem ti vi , nghe nhạc , thiền . Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn , hiểu biết , thân thiện. Translate to English
 Looking For:  Mong gặp bạn Nam , sống độc thân ,trung thực , lịch sự , tôi không quan tâm đến tài sản hay ngoại hình đẹp xấu của người đó , miễn có chiều cao từ 1m70 trở lên ( ở bất cứ đâu chỉ cần là người gốc Việt , biết nói tiếng Việt ) Translate to English

Back | Send Email to Mi (ID: 1415836)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.