Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416053 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Ngân - ID: 1416053
 IP & Posted by:  183.81.8.31 on September 9, 2017 at 3:34pm
 Updated by:  September 27, 2017 at 12:50am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong có một mái ấm gia đình thật Hạnh Phúc Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac , xem phim , du lịch ... Translate to English
 I Am:  Vạn Sự Tuỳ Duyên Translate to English
 Looking For:  Em mong gặp được một người đàn ông biết yêu thương em chân thành và biết trân trọng em , nghiêm túc , có ý định tiến tới hôn nhân ( 32-39) Translate to English

Back | Send Email to Lê Ngân (ID: 1416053)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.