Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416082 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tramybuon - ID: 1416082
 IP & Posted by:  58.187.172.240 on September 9, 2017 at 11:43pm
 Updated by:  September 10, 2017 at 12:35am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Cần người tâm sự và chia sẻ sự đau buồn Translate to English
 Free Time:  đi thăm người thân và bạn bè Translate to English
 I Am:  Tôi là người hòa đồng và luôn giúp đỡ người khác bằng khả năm của mình. Translate to English
 Looking For:  Tôi rất muong muốn có một ai đó để tâm sự và chữa lành vết thương trong tâm hồn Translate to English

Back | Send Email to tramybuon (ID: 1416082)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.