Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416150 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

linh - ID: 1416150
 IP & Posted by:  113.164.14.78 on September 10, 2017 at 8:50pm
 Updated by:  May 1, 2019 at 2:52am
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nha sy
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong có bạn hiểu và chia sẻ Translate to English
 Free Time:  đi shoppng, gặp bạn bè cafe, bida,đọc truyện Translate to English
 I Am:  là người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh Translate to English
 Looking For:  tìm 1 người sâu sắc và chân thành có thể chia sẽ mọi việc mọi hoành cảnh Translate to English

Back | Send Email to linh (ID: 1416150)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.