Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416211 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm bạn tri k - ID: 1416211
 IP & Posted by:  172.56.6.160 on September 11, 2017 at 10:35am
 Updated by:  September 19, 2017 at 4:32am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tyler
 State/Province:  Texas
 Zip:  75701
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Sẽ nói sau
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn khác phái để tâm sự, nếu hợp sẽ tien a hơn, tìm một hạnh phúc lâu dài.khg đùa giỡn, khg scam. Translate to English
 Free Time:  Xem tin thời sự, đàm luận chính trị với bạn bè. Nghe nhac. Translate to English
 I Am:  Hiền và dễ tanh, biết người biết ta, chăm lo và vun xới cuộc sống gia đình.. Siêng nang va easy going, tánh tình giản dị . vui tánh . Translate to English
 Looking For:  Một người như chính mình, lo và vun xới cho gia đình, một nguoi muốn tìm lại hạnh phúc lâu dài cho đoạn thời gian còn lại của cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Tìm bạn tri k (ID: 1416211)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.