Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416240 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Faded - ID: 1416240
 IP & Posted by:  27.74.247.12 on September 11, 2017 at 8:59pm
 Updated by:  September 11, 2017 at 9:31pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi du lịch nhiều nơi, có thể đi cùng với người bạn đồng hành thì càng tốt Translate to English
 Free Time:  Xem fim, online xem youtube, cafe, đi dạo ăn uống... Translate to English
 I Am:  Hiền, vui vẻ, biết nghĩ cho người khác và cảm thông lẫn nhau, chín chắn, sống thật chính mình Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, cảm thông, chia sẻ được với nhau, cùng muốn có mối quan hệ nghiêm túc và lâu bền. Tìm hiểu, trao đổi sẽ biết rõ nhau hơn. Translate to English

Back | Send Email to Faded (ID: 1416240)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.