Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416298 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bot nvvp SG - ID: 1416298
 IP & Posted by:  113.185.12.206 on September 12, 2017 at 6:50am
 Updated by:  September 12, 2017 at 8:25pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng học tập và làm việc vì mục tiêu tương lai Translate to English
 Free Time:  Ngủ, đi chùa, đi 888, nghe radio Translate to English
 I Am:  Tôi là Bot nhưng không có ẻo lả. Vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình, yêu động vật, thật lòng. Tuy nhiên có vài khuyết điểm là : Tính hơi nóng, hay nói thẳng, hay suy nghĩ nhiều việc, nhớ dai và hơi khùng hehe... Translate to English
 Looking For:  Tìm Top mà chấp nhận được những khuyết điểm của tôi. Zalo: Không chín 4 77 55 023 Translate to English

Back | Send Email to Bot nvvp SG (ID: 1416298)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.